Sunday, 28 October 2012

Teknik Tiupan


MENCORAK DAN MEMBUAT REKAAN 8 (TIUPAN)
Bidang                      : Mencorak dan Membuat Rekaan
Tajuk                        : Corak Tidak Terancang
Aktiviti                     : Tiupan
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan, Berus, Warna Poster, Penyedut Minuman.
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan corak dengan teknik tiupan.Murid               
                                      menghasilkan   corak sendiri.Apakah itu Teknik TIUPAN ?
            Teknik Tiupan ini menggunakan mulut atau selain mulut yang boleh mengeluarkan 
angin. Teknik tiupan ini senang dan menarik kerana selain membuat corak (tidak terancang)
kitan juga boleh menjadikan teknik ini sebagai menggambar. 
            Bagi menghasilkan teknik ini straw atau bahan yang lain digunakan asalnya dapat 
digunakan  untuk meniup atai tiupan mulut. Kemudian warna yang diletakkan diatas sekeping 
kertas ditiup ke    arah yang dikehendaki.


Add caption

Corak tiupan yang berbeza.

1 comment: