Sunday, 28 October 2012

Teknik Resis


Teknik Resis: Catan dengan lilin

Kepentingan mempelajari teknik resis di sekolah rendah.

Resis ialah satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. Resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru. Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal. Resis boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihan-tindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang keperingkat warna gelap.

Resis sangat penting untuk dipelajari di sekolah rendah kerana melalui resis murid dapat murid meneroka dengan lebih jauh lagi tentang alatan dan bahan dalam kegiatan menggambar.Selain itu murid juga dapat menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan resis. Melalui kegiatan resis juga murid dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual. Teknik resis yang pelbagai serta penggunaan pelbagai bahan mampu menarik minat murid untuk belajar. Ini sekaligus dapat meningkatkan minat, daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual.

Teknik resis juga membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. Dengan mempelajari semua ini,murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. 

Di bawah ini adalah hasil karya murid Tahun 52 comments: